• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • Ogłoszenia dusz­paster­skie 7 niedziela Zwykła A +

    Ogłoszenia dusz­paster­skie 7 Niedziela Zwykła — A 1. W środę 22 II Święto Kat­edry św. Pio­tra Apos­toła i dzień mod­l­itwy za Czy­taj dalej…
  • 1

Aktu­al­ności

  • 1

Słowo Boże na dziś

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

Parafia Rzym­skoka­tolicka
pw. Wniebowz­ię­cia Najświęt­szej Maryi Panny
ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
For­mu­larz kontaktowy