• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • 5 lipca 2015 r. +

    Dzisiaj I niedziela miesiąca. Po sumie zmi­ana tajem­nic różańca św. Ado­racja Najświęt­szego Sakra­mentu przez cały dzień. Zachę­cam do pry­wat­nej mod­l­itwy. Czy­taj dalej…
  • 1

Kance­laria Parafialna


Czynna w dni powszed­nie

8:009:00,

w piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Aktu­al­ności

  • 1

Słowo Boże na dziś

Kon­takt

Parafia Rzym­skoka­tolicka
pw. Wniebowz­ię­cia Najświęt­szej Maryi Panny
ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027


For­mu­larz kontaktowy