• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • II Niedziela Wielka­nocna +

  II Niedziela Wielka­nocna — Miłosierdzia Bożego — 23.04.2017 r. 1. Dzisiejsza niedziela obchod­zona jest w całym Koś­ciele jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Kończy Czy­taj dalej…
 • 1

Aktu­al­ności

 • Wielki Czwartek

  Wielki Czwartek

  W Wielki Czwartek po zakończe­niu liturgii Najświęt­szy Sakra­ment przenosi się do tzw. „Ciem­nicy” na pamiątkę uwięzienia Pana Jezusa po ostat­niej

  Czy­taj dalej…
 • Wielki Tydzień

  W I E L K I T Y D Z I E Ń WIELKI CZWARTEK Msza Święta Wiecz­erzy Pańskiej — godz­ina

  Czy­taj dalej…
 • Niedziela Palmowa

  Niedziela Pal­mowa

  W tym roku z okazji Niedzieli Pal­mowej mieliśmy piękne palmy wyko­nane przez Towarzystwo Przy­jaciół Michowa, Sto­warzysze­nie Sym­pa­tyków Ziemi Michowskiej, dzieci

  Czy­taj dalej…
 • 1

Słowo Boże na dziś

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:00 ? 9:00,

w piątki 8:00 ? 9:00

i 17:00 ? 18:00

Kon­takt

Parafia Rzym­skoka­tolicka
pw. Wniebowz­ię­cia Najświęt­szej Maryi Panny
ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
For­mu­larz kontaktowy