• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • 25 sty­cz­nia 2015 r. +

    W imie­niu władz Met­ro­pol­i­tal­nego Sem­i­nar­ium Duchownego w Lublinie, wychowaw­ców, alum­nów (Mirosław) i nas kapłanów składam serdeczne Bóg zapłać za ofi­ary Czy­taj dalej…
  • 1

Kance­laria Parafialna


Czynna w dni powszed­nie

8:009:00,

w piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Aktu­al­ności

Słowo Boże na dziś

Kon­takt

Parafia Rzym­skoka­tolicka
pw. Wniebowz­ię­cia Najświęt­szej Maryi Panny

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027


For­mu­larz kontaktowy